Usługi - Zdobądź zatrudnienie!

Usługi

W ramach projektu utworzonych zostanie sześć odrębnych grup.

 1. Każda grupa liczy będzie 15 osób, spośród których:
 • wszyscy uczestnicy biorą udział w spotkaniach indywidualnych:
  • Indywidulane Plany Działania (IPD) (3 spotkania po 2 godz. zegarowe)
   Doradca zawodowy za pomocą testów i wywiadów przeprowadzi diagnozę predyspozycji Uczestnika projektu, w tym diagnozę potrzeb szkoleniowo-zawodowych. Wyniki diagnozy będą decydować o uczestnictwie w pozostałych formach wsparcia dla każdego z Uczestników.
  • Pośrednictwo pracy (2 spotkania po 2 godz. zegarowe)
   Pośrednik pracy udzieli wsparcia w zakresie  wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika projektu oraz będzie czynnie uczestniczyć doborze ofert pracy i poszukiwaniu zatrudnienia.
  • Poradnictwo zawodowe (3 spotkania po 2 godz. zegarowe) (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami)
   Trener aktywności  będzie współpracować z Uczestnikiem projektu nad przełamywaniem barier, motywacją do aktywnego życia, rozwojem osobistym – wszystko ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w trwałym odnalezieniu się na rynku pracy.
 • 13 osób z grupy po IPD i pierwszym spotkaniu z pośrednikiem pracy bierze udział w:
 • Szkoleniu prowadzącym do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
  Do wyboru jedno ze szkoleń:
  • Spawacz MAG/MIG/TIG (146 godz.)
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania lub Przedstawiciel handlowy – medyczny lub Telemarketer (96 godz.) – tutaj dwie grupy
  • Opiekun/ka osób starszych (96 godz.)
  • Monter/ka wod-kan-gaz lub Monter/ka ociepleń z montażem rusztowań (96 godz.)
  • Operator równiarki kl. III (176 godz.)

oraz w:

 • Stażu zawodowym (3 miesiące)

 

 1. 2 osoby, które nie będą uczestniczyć w szkoleniu zostaną skierowane na:
  • Staż zawodowy (4 miesiące)
   albo otrzymają:
  • Dofinansowanie na dojazdy do pracy przez okres 6 miesięcy (w przypadku, gdy odległość między miejscem zamieszkania a miejsce pracy wynosi min. 50 km)
 2. Ubezpieczenie uczestników obejmuje tylko okres szkolenia i stażów.
 3. Na czas uczestnictwa w szkoleniu lub stażu osoby bezrobotne zostają wyrejestrowane z Urzędu Pracy i jeśli nie chcą zrezygnować ze stypendium szkoleniowego lub stażowego tracą też zasiłek dla bezrobotnych (jeśli wcześniej mieli do niego prawo).

 

Dodatkowo dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zewnętrzne egzaminy  po szkoleniach zawodowych
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Wyżywienie i serwis kawowy
Script logo