O projekcie - Zdobądź zatrudnienie!

O projekcie

Projekt Zdobądź zatrudnienie!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1: „Aktywizacja zawodowa”.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.10.2017 r.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej, oraz zdolności do zatrudnienia 90 osób (46 kobiet,44 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych ( w tym także rolników i członków ich rodzin prowadzących gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa) i biernych zawodowo należących do co najmniej jednej z wybranych grup: osoby w wieku 50+,kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale, osoby o niskich kwalifikacjach z województwa lubelskiego, w szczególności z powiatów: lubartowskiego, kraśnickiego, chełmskiego grodzkiego i ziemskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, bialskiego ziemskiego i grodzkiego, hrubieszowskiego od 01.10.2016 do 31.01.2017 r. poprzez kompleksowe wsparcie (+3 miesiące od zakończenia udziału w projekcie ostatniego uczestnika).

Wsparcie to przyczyni się do zatrudnienia min. 33 osób bezrobotnych, 13 długotrwale bezrobotnych, 6 biernych zawodowo, 4 osób z niepełnosprawnościami i 3 osoby odchodzące z rolnictwa podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym.

Osoby, które nie zajdą zatrudnienia będą miały większe szanse na znalezienie pracy w przyszłości dzięki nabytym umiejętnościom, kwalifikacjom, znajomości rynku pracy oraz zdobytemu doświadczeniu.

Każdy uczestnik będzie objęty:

 • Indywidualnym Planem Działania (IPD)
 • Indywidualnym pośrednictwem pracy

W zależności od predyspozycji i potrzeb uczestników, jakie zostaną zdiagnozowane na IPD uczestnicy będą mogli skorzystać również z:

 • Szkoleń zawodowych do wyboru:
  • Spawacz MAG/MIG/TIG
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania lub   Przedstawiciel handlowy – medyczny lub Telemarketer
  • Opiekun/ka osób starszych
  • Monter/ka wod-kan-gaz lub Monter/ka ociepleń z montażem rusztowań
  • Operator równiarki kl. III
 • Staży zawodowych (3 lub 4 miesiące)
 • Dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy po zakończeniu udziału w projekcie (dla osób pracujących min. 50 km poza miejscem zamieszkania)


Projekt skierowany jest do 90 osób (46 kobiet,44 mężczyzn) w wieku co najmniej 30 lat, z terenu województwa lubelskiego będących:

 1. Osobami bezrobotnymi ( w tym także rolnikami i członkami ich rodzin prowadzącymi gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)
 2. Osobami biernymi zawodowo

Oprócz powyższych warunków każda z osób musi należeć do co najmniej jednej z grup:

 • kobiety,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,

 

Dodatkowo punktowane będą osoby mieszkające na terenie jednego z powiatów:

 • lubartowski
 • kraśnicki
 • włodawski
 • hrubieszowski
 • krasnostawski
 • chełmski
 • chełmski grodzki
 • bialski
 • bialski grodzki

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zewnętrzne egzaminypo szkoleniach zawodowych
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Wyżywienie i serwis kawowy

 

 

 

Script logo