Aktualności

Data aktualizacji 30.03.2018

Szanowni Państwo,


W imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. przesyłamy najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.
Niech ten czas będzie okazją do refleksji, odpoczynku i czasu dla Bliskich.

Wesołego „Alleluja”!

 

Data aktualizacji 20.02.2018

W związku z oszczędnościami i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy projekt „Zdobądź zatrudnienie!”  wydłużamy do 31.05.2018r. Tym samym przedłużamy staże 14 Uczestnikom Projektu.

 

Data aktualizacji 22.01.2018

Trwają staże zawodowe Uczestników Projektu. Przypominamy o terminowym nadsyłaniu list obecności oraz zwolnień lekarskich.

 

Data aktualizacji 18.12.2017

Ostatnia grupa Uczestników Projektu „Zdobądź zatrudnienie!” rozpoczęła staże zawodowe. Wszystkim życzymy cennych doświadczeń oraz współpracy, która być może zaowocuje dalszym zatrudnieniem.  

 

Data aktualizacji 24.11.2017

Od 25.11.2017 r. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Wizażysta” gr. 6 - Chełm  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy Panią Katarzyna Gałan.
Na każdego Uczestnika przypada 4h zegarowe pośrednictwa.      
Spotkania odbywać się będą w Chełmie  przy Armii Krajowej 11 A sala A  w terminie od 25.11.2017 r. do 08.12.2017r.                                      

 

Data aktualizacji 17.11.2017

20.11.2017 r. rusza szkolenie „Wizażysta”  dla gr. VI projektu „Zdobądź zatrudnienie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h dydaktycznych i potrwa do 11.12.2017 r.. Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ul. Armii Krajowej 11 A  w godzinach od 8:40 – 15:30.

 

Data aktualizacji 10.11.2017

Rozpoczynamy spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego dla grupy VI
Zajęcia mają na celu niwelowanie barier wewnętrznych, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. takich jak brak motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, brak wiary w siebie, zaburzona samoocena, brak planu rozwoju zawodowego, wyuczona bezradność, itp.
Trener aktywności będzie pomagać  w odkrywaniu  i rozwoju  potencjału Uczestników projektu  w zakresie tzw. kompetencji miękkich, możliwych do wykorzystania we wszystkich przestrzeniach społecznego funkcjonowania oraz w czynnościach dnia codziennego wymagających kontaktu z innymi ludźmi i instytucjami.
Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ul. Armii Krajowej 11 A. Na każdego uczestnika z orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przypadać 6h zajęć indywidualnych. Poradnictwo zawodowe potrwa od 13.11.2017r. do 18.11.2017r.  Zajęcia poprowadzi trener Pani Katarzyna Gałan.

 

Data aktualizacji 27.10.2017

Od 28.10.2017 r. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Kucharz” gr. V - Chełm  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy Panią Aliną Wikło.
Na każdego Uczestnika przypada 4h zegarowe pośrednictwa.      
Spotkania odbywać się będą w Chełmie  przy Armii Krajowej 11 A sala A w terminie od 28.10.2017 r. do 18.11.2017r.

 

Data aktualizacji 19.10.2017

Rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania dla grupy VI
W dniu 20.10.2017 r. w Chełmie przy ul. Armii Krajowej 11A, 22-100 Chełm, o godz. 16.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Zdobądź zatrudnienie” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Eliza Patra.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 20.10.2017r. do 09.11.2017 r.

 

Data aktualizacji 16.10.2017

17.10.2017 r. rusza szkolenie „Kucharz”  dla gr. V projektu „Zdobądź zatrudnienie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h dydaktycznych i potrwa do 07.11.2017 r.. Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 37  w godzinach od 8:40 – 15:30.
Od 17.10.2017 r. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Wizażysta”  gr. IV  -    Zamość  na pierwsze spotkanie z Pośrednikami pracy: Panią Małgorzatą Magdziak i Panią Wiesławą Mendel.
Na każdego Uczestnika przypada 4h zegarowe pośrednictwa.      
Spotkania odbywać się będą w Zamościu  przy ulicy Lwowskiej 30/17 w terminie od 17.10.2017 r. do 03.11.2017r.

 

Data aktualizacji 05.10.2017

Rozpoczynamy spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego dla grupy V
Zajęcia mają na celu niwelowanie barier wewnętrznych, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. takich jak brak motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, brak wiary w siebie, zaburzona samoocena, brak planu rozwoju zawodowego, wyuczona bezradność, itp.
Trener aktywności będzie pomagać  w odkrywaniu  i rozwoju  potencjału Uczestników projektu  w zakresie tzw. kompetencji miękkich, możliwych do wykorzystania we wszystkich przestrzeniach społecznego funkcjonowania oraz w czynnościach dnia codziennego wymagających kontaktu z innymi ludźmi i instytucjami.
Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ul. Lwowskiej 13R. Na każdego uczestnika z orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przypadać 6h zajęć indywidualnych. Poradnictwo zawodowe potrwa od 06.10.2017r. do 09.10.2017r.  Zajęcia poprowadzi trener Pani Justyna Dąbrowska

 

Data aktualizacji 28.09.2017

29.09.2017r. rusza szkolenie „Wizażysta”  dla gr. IV projektu „Zdobądź zatrudnienie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h dydaktycznych i potrwa do 24.10.2017r.. Zajęcia odbywać się będą w Zamościu przy ul. Lwowskiej 30/17  w godzinach od 8:40 – 15:30

 

Data aktualizacji 27.09.2017

Rozpoczynamy spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego dla grupy IV
Zajęcia mają na celu niwelowanie barier wewnętrznych, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. takich jak brak motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, brak wiary w siebie, zaburzona samoocena, brak planu rozwoju zawodowego, wyuczona bezradność, itp.
Trener aktywności będzie pomagać  w odkrywaniu  i rozwoju  potencjału Uczestników projektu  w zakresie tzw. kompetencji miękkich, możliwych do wykorzystania we wszystkich przestrzeniach społecznego funkcjonowania oraz w czynnościach dnia codziennego wymagających kontaktu z innymi ludźmi i instytucjami.
Zajęcia odbywać się będą w Zamościu przy ul. Lwowskiej 30/17. Na każdego uczestnika z orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przypadać 6h zajęć indywidualnych. Poradnictwo zawodowe potrwa od 28.09.2017r. do 04.10.2017r.  Zajęcia poprowadzi trener Pani Ewelina Bondyra - Łuczka

 

Data aktualizacji 15.09.2017

Rozpoczynamy  spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla grupy V
W dniu 16.09.2017r. w Chełmie przy ul. Lwowskiej 13R, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Zdobądź zatrudnienie” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Eliza Patra.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 16.09.2017r. do 05.10.2017 r.

 

Data aktualizacji 14.09.2017

Rozpoczynamy spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla grupy IV  

W dniu 15.09.2017 r. w  Zamościu przy ul. Lwowskiej 30/17, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Zdobądź zatrudnienie!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi trener  Pani Ewelina Bondyra – Łuczka.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od  15.09.2017r. do 26.09.2017r.

 

Data aktualizacji 05.04.2017

Szanowni Państwo stażyści, prosimy pamiętać o obowiązku terminowego dostarczania do biura projektu zwolnień lekarskich i podpisanych przez pracodawców list obecności za każdy miesiąc.

 

Data aktualizacji 20.02.2017

21.02.2017r. rusza szkolenie „Opiekun/ka osób starszych”  dla gr. II projektu „Zdobądź zatrudnienie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 21.02.2017r. do  20.03.2017r. r. Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ul. Lwowskiej 13R oraz przy ul. Szpitalnej 50, w godzinach od 9:00 – 15:30.

Rozpoczynamy spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego dla grupy III
Zajęcia mają na celu niwelowanie barier wewnętrznych, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. takich jak brak motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, brak wiary w siebie, zaburzona samoocena, brak planu rozwoju zawodowego, wyuczona bezradność, itp.
Trener aktywności będzie pomagać  w odkrywaniu  i rozwoju  potencjału Uczestników projektu  w zakresie tzw. kompetencji miękkich, możliwych do wykorzystania we wszystkich przestrzeniach społecznego funkcjonowania oraz w czynnościach dnia codziennego wymagających kontaktu z innymi ludźmi i instytucjami.
Zajęcia odbywać się będą w Kraśniku  przy ul. Piaskowej 57. Na każdego uczestnika z orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przypadać 6h zajęć indywidualnych. Poradnictwo zawodowe potrwa od 21.02.2017r. do 02.03.2017r.  Zajęcia poprowadzi trener Pani Iwona Łukasik

23.01.2017r. rusza szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami fakturowania” dla gr. III projektu „Zdobądź zatrudnienie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 27.02.2017r.  Zajęcia odbywać się będą
w Kraśniku przy ulicy Piaskowej 57 w godzinach od 8:00-14:30.

 

Data aktualizacji 13.02.2017

Rozpoczynamy spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego dla grupy II
Zajęcia mają na celu niwelowanie barier wewnętrznych, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. takich jak brak motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, brak wiary w siebie, zaburzona samoocena, brak planu rozwoju zawodowego, wyuczona bezradność, itp.
Trener aktywności będzie pomagać  w odkrywaniu  i rozwoju  potencjału Uczestników projektu  w zakresie tzw. kompetencji miękkich, możliwych do wykorzystania we wszystkich przestrzeniach społecznego funkcjonowania oraz w czynnościach dnia codziennego wymagających kontaktu z innymi ludźmi i instytucjami.
Zajęcia odbywać się będą w Chełmie  przy ul. Lwowskiej 13R. Na każdego uczestnika z orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przypadać 6h zajęć indywidualnych. Poradnictwo zawodowe potrwa od 14.02.2017r. do 18.02.2017r.  Zajęcia poprowadzi trener Pani Justyna Dąbrowska.

 

Data aktualizacji 25.01.2017

Dnia 25 stycznia zakończyło się szkolenie gr. 1 w Łukowie, „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania”. Tego też dnia odbył się egzamin dotyczący części praktycznej i teoretycznej. Ostatecznych wyników jeszcze nie mamy, ale jesteśmy dobrej myśli, bo grupa była naprawdę dobrze do egzaminu przygotowana.
Tym samym zakończyły  się teoretyczne formy wsparcia dla grupy 1, a zaczął się czas na staże. Część Pań już rozpoczęła pracę, część  zacznie lada chwila, a dla części jeszcze poszukujemy miejsc stażowych. Pracodawców chętnych na przyjęcie stażystów zapraszamy do kontaktu.

 

Data aktualizacji 23.01.2017

Dnia 23 stycznia rozpoczęło się szkolenie gr. 2, w Kraśniku, z zakresu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania”. Życzymy uczestnikom powodzenia!

 

Data aktualizacji 09.01.2017

Od 10.01.2017. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami fakturowania” gr. III – Kraśnik na pierwsze spotkanie z Pośrednikami pracy: Panem  Pawłem Jóźwickim i Panią Iwoną Łukasik.
Na każdego Uczestnika przypada 4h pośrednictwa.
Spotkania odbywać się będą w Kraśniku przy ulicy Piaskowej 57 w terminie od 10.01.2016r. do 15.02.2017r.

 

Data aktualizacji 30.12.2016

W Chełmie zakończyły się spotkania z doradcą zawodowym uczestników gr. 3. W lutym rozpoczną się tam zajęcia z zakresu „Opiekun/ka osób starszych” i kontynuowane będą jeszcze spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Data aktualizacji 19.12.2016

20.12.2016r. rusza szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami fakturowania”  dla gr. I projektu „Zdobądź zatrudnienie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 25.01.2017r. Zajęcia odbywać się będą w Łukowie przy ulicy Ks. Brzóski 17 w godzinach od 8:00 – 14:30.

 

Data aktualizacji 16.12.2016

Od 19.12.2016. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Opiekun/ka osób starszych”  gr. II  - Chełm  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Aliną Wikło.                                                                                                 .
Na każdego Uczestnika przypada 4h zegarowe pośrednictwa.      
Spotkania odbywać się będą w Chełmie przy ulicy Lwowskiej 13 R w terminie od 19.12.2016r. do 17.02.2017r.  

 

Data aktualizacji 02.12.2016

Od 05.12.2016. zapraszamy wszystkich uczestników szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami fakturowania” gr. I – Łuków  na pierwsze spotkanie z Pośrednikiem pracy, Panią Dorotą Zakrzewską.
Na każdego Uczestnika przypada 4h zegarowe pośrednictwa.  
Spotkania odbywać się będą w Łukowie przy ulicy Piaskowej 57 w terminie od 05.12.2016r. do 24.01.2017r.

 

Data aktualizacji 29.11.2016

Rozpoczynamy  spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla grupy III  

W dniu 30.11.2016 w  Kraśniku  przy ul. Piaskowej 57, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Zdobądź zatrudnienie!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Iwona Łukasik
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od  30.11.2016r. do 10.01.2017r.

 

Data aktualizacji 25.11.2016

Rozpoczynamy  spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania dla grupy II
W dniu 26.11.2016 w Chełmie przy ul. Lwowskiej 13R o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Zdobądź zatrudnienie!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Małgorzata Kiendrak.
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 26.11.2016r. do 14.12.2016r.

 

Data aktualizacji 24.11.2016

Rozpoczynamy spotkania w ramach Poradnictwa zawodowego dla grupy I
Zajęcia mają na celu niwelowanie barier wewnętrznych, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. takich jak brak motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, brak wiary w siebie, zaburzona samoocena, brak planu rozwoju zawodowego, wyuczona bezradność, itp.
Trener aktywności będzie pomagać  w odkrywaniu  i rozwoju  potencjału Uczestników projektu  w zakresie tzw. kompetencji miękkich, możliwych do wykorzystania we wszystkich przestrzeniach społecznego funkcjonowania oraz w czynnościach dnia codziennego wymagających kontaktu z innymi ludźmi i instytucjami.
Zajęcia odbywać się będą w Łukowie przy ul. Ks. Brzóski 17. Na każdego uczestnika z orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przypadać 6h zajęć indywidualnych. Poradnictwo zawodowe potrwa od 25.11.2016r. do 27.01.2017r.  Zajęcia poprowadzi trener Pani Marzanna Wiertel.

 

Data aktualizacji 26.10.2016

Informujemy, iż w ramach procedury rozeznania rynku dotyczącej przeprowadzenia doradztwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań (IPD) dla uczestników projektu „Zdobądź zatrudnienie!”  wyłoniono następujące osoby:
1.       Marzanna Wiertel
2.       Małgorzata Kiendrak
3.       Iwona Łukasik

Powyższe osoby zostały wyłonione zgodnie z kryteriami oceny ofert zapytania o cenę nr 1/RPOWL/9.1/2016 z dnia 14.10.2016.

 

Data aktualizacji 14.10.2016

Rozeznanie rynku na osobiste przeprowadzenie doradztwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD) w ramach projektu „Zdobądź zatrudnienie!”
 
Consultor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na osobiste przeprowadzenie doradztwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD) w ramach projektu „Zdobądź zatrudnienie!”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa.
Termin składania ofert: 24.10.2016, godzina 9.00
Miejsce składania ofert: Consultor Sp. z o,o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin
Osoba do kontaktu: Monika Turska, tel. 519 323 393

Rozeznanie rynku na IPD do pobrania w formacie Word i PDF

Pobierz Word

Pobierz PDF

 

Data aktualizacji 28.10.2016

Rozpoczynamy  spotkania w ramach  Indywidualnego Planu Działania dla grupy I  

W dniu 31.10.2016 w  Łukowie przy ul. Ks. Brzóski 17, o godz. 8.00 rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Zdobądź zatrudnienie!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi trener  Pani Marzanna Wiertel
Na każdego uczestnika przypadać będzie 6 h zajęć indywidualnych, w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od  31.10.2016r. do 09.12.2016 r.

 

Data aktualizacji 01.10.2016

Miło nam poinformować Państwa, iż od 01.10.2016 wystartował projekt "Zdobądź zatrudnienie!" realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. Projekt skierowany do osób zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego w wieku co najmniej 30 lat, bezrobotnych (w tym rolników lub domowników rolnika prowadzących gospodarstwo rolne wielkości do 2 ha przeliczeniowych, chcących odejść z rolnictwa, zarejestrowanych w MUP/PUP jako osoby bezrobotne) lub biernych zawodowo oraz dodatkowo należących  do jednej z grup:

 • Długotrwale bezrobotni
 • W wieku co najmniej 50 lat
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Z wykształceniem najwyżej  średnim

W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkałe  na terenie jednego z powiatów:

 • lubartowski
 • kraśnicki
 • włodawski
 • hrubieszowski
 • krasnostawski
 • chełmski
 • chełmski grodzki
 • bialski
 • bialski grodzki

W ramach projektu oferujemy m.in.:

 • Identyfikację potrzeb  - Indywidualne Plany Działania
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Szkolenia zawodowe do wyboru:
  • Spawacz MAG/MIG/TIG
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania lub    Przedstawiciel handlowy – medyczny lub Telemarketer
  • Opiekun/ka osób starszych
  • Monter/ka wod-kan-gaz lub Monter/ka ociepleń z montażem rusztowań
  • Operator równiarki kl. III
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe (3 lub 4 miesiące)
 • Dla 10 osób finansowanie kosztów dojazdu do pracy

    

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 393
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo